FREDERIKSHAVN BLINDE IDRÆT.

 

Velkommen Til FBI´s Hjemmeside.

 

 

På disse sider kan du finde oplysninger om FBI, og alle vores AKTIVITETER.

 

 


30. Okober til 2. November 2014 afholdte FBI Ud i Blå 2014 arrangementet. Der er billeder i galleriet fra turen:


Link til galleriet - ud i det blå 2014

 

I 2014 kan FBI fejre 10 års jubilæum. Det markeres løbende over hele efteråret med en lang række spændende arrangementer, kurser og foredrag med mere.
Via det følgende link kan du læse nærmere om efterårets mange forskellige aktiviteter:

Sæsonstart 2014

 


Frederikshavn Blinde Idræt afholdte førerhunde træf på Motel Nordsøen i Hirtshals i weekenden fra fredag den 31. oktober til søndag den 2. november.
Via det følgende link kan du læse den pressemeddelelse, som FBI efterfølgende har udsendt.
Pressemeddelelse om ud i det blå

 

 

Som tidligere annonceret, har FBI opstartet FBI´s pusterum. Pusterummet er for alle synshandicappede personer, medlemmer af FBI, og FBI´s frivillige hjælpere. FBI´s pusterum har også til formål, at styrke det sociale fællesskab mellem vores medlemmer og frivillige hjælpere på tværs af de forskellige idrætsgrene.
Hold derfor særligt øje med dette sted på FBI´s hjemmeside, hvor disse aktiviteter vil blive annonceret.

 

Fredag den 21. november afholder FBI sin julefrokost.
Indbydelse til julefrokost

 

Fredag den 12. december afholder FBI en jule jazz koncert i rådhus centeret.

Som handicappet kan det være svært at komme rundt til koncerter ude i byen. Der kan for eksempel være problemer i forhold til tilgængeligheden til de lokale spillesteder. Andre gange annonceres koncerterne så sent, at inden man får fundet en ledsager, samt  organiseret noget transport til spillestedet, så er koncerten udsolgt, eller koncerten allerede har fundet sted.
Via det følgende link kan du læse nærmere om FBI´s jazz koncert.

Indbydelse til jule jazz koncert

 

FBI-aftenskole bliver hele tiden udvidet med nye kurser. I efteråret 2014 opstartes blandt andet følgende kurser:

 

Lørdag den 4. oktober

Lær med din hund                  

 

Mandag den 6. oktober

-Varmtvandstræning

 

 

Endvidere vil der løbende kunne blive oprettet kurser i brugen af Ipad, og Iphone. Yderligere oplysninger kan fås via de følgende to links:

Kurser i brugen af Ipad

Kurser i brugen af Iphone


FBI-aftenskole kan også tilbyde andre kurser, som alle har sin baggrund i særlige ønsker fra vores synshandicappede medlemmer. Hold derfor særligt godt øje med de øvrige kurser, der er nærmere beskrevet  i
Kursus katalog for FBI-aftenskole

 

FBI har blandt andet fået mulighed for at oprette kurser i træsløjd, strikning, og workshop i brugen af Iphone, og Ipad.

 

 

Er du interesseret i at høre nærmere om ovenstående aktiviteter, så kan du også sende en mail til:

 info@fbifrederikshavn.dk

 

 

Læs i øvrigt de seneste nyheder fra FBI ved at klikke på det følgende link:
Seneste Nyheder