Kære medlemmer og frivillige hjælpere.

 

Vi går inden længe efteråret i møde. Og jeg vil derfor
minde jer alle om, at vi inden længe igen tager hul på vores vinter aktiviteter.

Af praktiske grunde ønsker vi snarest muligt en tilbagemelding fra alle medlemmer på, om man forsat ønsker kørsel, samt deltage i vores aktiviteter i den kommende sæson?

Som en nyhed kan bestyrelsen i samarbejde med FOF-Vendsyssel tilbyde varmtvandstræning. Læs nærmere om pris for kurset, om hvorledes du tilmelder dig via følgende link:
varmtvandstræning

Vedrørende tandemcykling, så forsætter vi sæsonen lige så længe vejret tillader det, og der forsat er medlemmer og piloter, som ønsker at cykle. De aftner som vejrmæssige kan være tvivlsomme i forhold til en cykeltur er man velkommen i skydekælderen, eller i vores showdown lokale, hvor man kan deltage i fællesskabet sammen med FBI’s øvrige medlemmer. Endelig er man også velkommen til at tage en cykeltur i en weekend. Herom aftales der internt mellem piloter og bagsmækkere.

 

Tidspunkt for opstart af de enkelte aktiviteter kan ses via det følgende link, hvor der også er oplysninger om kontaktpersoner og holdledere til de forskellige aktiviteter.
Vinteraktiviteter 2011-2012

Angående vores kørselsordning, så henviser jeg til følgende link:
kørselsregler

Endvidere skal jeg gøre opmærksom på vores trænings tøj, som vi forsat har noget på lager af. Prislisten kan findes via følgende link. Er man interesseret, så kontakt undertegnet og oplys hvilke størrelser man bruger i træningstøj. Så finder vi noget tøj, som man kan få med sig hjem til nærmere afprøvning inden der afgives bestilling.
prisliste opdateret april 2011

 

Endelig skal jeg gøre jer opmærksom på, at vores kassere og jeg tager på sommerferie fra den 18. august til og med den 11. september. Hvorfor alt kontakt til bestyrelsen skal ske til næstformand Erling Pedersen Tlf.:98 93 54 11, eller e-mail
ehp@rn.dk


Vedrørende afmelding til den lokale kørsel i Frederikshavn, så er det Oddvar Nordberg mobil 21 81 23 90, som der skal meldes afbud til mens jeg er på ferie.


Med venlig hilsen

Frederikshavn Blinde Idræt

formand Søren Olesen