Varmtvandstræning Specialhold

 

v/Mariane Nielsen

 

- specielt tilrettelagt for synshandicappede

 

Når man træner i varmtvandsbassin, kan man udnytte vandets fysiske egenskaber.  Kroppen aflastes af vandets opdrift, og øvelser udføres mod en blød modstand.
På holdet vil vi styrke de fleste af kroppens led og muskler og derved træne kredsløbet.

 

Praktiske oplysninger.
Højest 5 deltagere.
Du kan rekvirere Caspershus RETNINGSLINIER FOR BRUG AF OMKLÆDNINGSRUM OG BASSIN hos FBI’s formand.
Du skal være omklædt og klar til at gå i vandet kl. 19.45.
Mandag 19:45 - 20:30                      Start: 19-09-11
Mødegange: 10             Pris: 340
Gigtplejehjemmet Caspershus, lok. Varmtvandsbassin
Der undervises ikke i folkeskolernes ferier (uge 42)

 

Der ydes kørsel til medlemmer af Frederikshavn Blinde Idræt i det omfang, at der kan findes frivillige chauffører. Se regelsæt for FBI’s kørselsordning.

VIGTIGT!

Det er meget vigtigt, at du framelder dig, hvis du alligevel ikke kan deltage. Manglende betaling betragtes ikke som framelding. Evt. framelding skal ske inden 8 dage før kursets start. Det indbetalte kursusgebyr vil blive tilbagebetalt, dog fratrækkes et administrationsgebyr på 50,- kr. Herefter er tilmelding bindende og gebyret kan ikke refunderes. Hvis et hold mod forventning ikke kan etableres, refunderes hele kursusgebyret.

TILMELDING og betaling skal ske til FBI, der formidler tilmeldingen videre til FOF-Vendsyssel. Tilmeldingen er først gældende når kursusgebyret er indbetalt til FBI. Kursusgebyret kan betales kontant, eller indsættes på FBI’s bank konto:
Reg.nr. 9076
Konto nummer 457-28-24719
Medlemmer af FBI får 50% introduktionsrabat på kursusgebyret.
Bemærk, at FBI’s formand og kassere holder ferie fra den 18. august til og med den 11 september.

Ret til ændringer forbeholdes

FBI.