Fornyelse af kontingent for 2013

 

Så er tiden inde til fornyelse af kontingent, og deltagerbetaling for aktive idrætsudøvere til Frederikshavn Blinde Idræt for kalenderåret 2013.


Vi gør opmærksom på, at JF. vedtægternes paragraf 2 stk. 4, så bortfalder medlemskabet automatisk, hvis ikke kontingentet er fornyet inden den 1. februar 2013. Indløste licenser for foreningens stævneaktive medlemmer inddrages samtidig ved medlemskabets ophør, samt ved manglende rettidigt indbetaling af deltagerbetaling.

 

I FBI håber vi derfor, at alle nuværende medlemmer vil forny sit kontingent, da et medlemskab af FBI giver dig en lang række medlemsfordele, som stemmeret til den kommende generalforsamling, rabat på kursusgebyret til vores folkeoplysende kurser, mulighed for Deltagelse i vores idrætstilbud, samt øvrige arrangementer. Endelig ydes der også medlems rabat ved indkøb af FBI’s smarte træningstøj.

 

 

Ud over årskontingentet på 200 kr., så  skal der også betales deltagerbetaling for de enkelte idrætsgrene, som man er tilmeldt. Priserne for deltagelse i de enkelte idrætstilbud er som følgende:

 

Elektronskydning                                                                                                                       150 kr.
Showdown                                                                                                                                  150 kr.
Både elektronskydning og showdown opstarter igen efter nytår onsdag den 9. januar 2013

Bowling 1. halvår 2013                                                                                                                75 kr.
opstarter igen efter nytår tirsdag den 15. januar 2013

Tandemcykling                                                                                                                           150 kr.
Opstarter onsdag den 1. maj 2013

 

Endvidere gør vi opmærksom på vores kurser under FBI-aftenskole. På den næste side er der en kort oversigt over de kurser, som udbydes af FBI-aftenskole.

 

Indbetaling af kontingent kan fornyes ved at overføre 200 kr. plus deltagerbetaling til FBI’s bank konto:

Reg.nr. 9076

Konto nummer 457-28-24719

Husk!!! At påføre tydelig navn på overførelsen, samt hvilken idrætsgren, som man i forvejen dyrker, eller som man fremover gerne vil tilmeldes.

 

Kontingentet kan også betales kontant til FBI’s kassere, der vil være tilstede ved samtlige trænings aftner i januar måned.

 

Vel mødt til en eller flere af FBI’s aktiviteter i 2013


FBI.


oversigt over kurser arrangeret af FBI-aftenskole

 

Varmtvandstræning
Kursusstart mandag den 7. januar2013

Sund madlavning
Kursusstart mandag den 7. januar2013

Introduktions kursus i Iphone
Fredag den 18. januar

Grund kursus i Iphone
Weekenden den 19. – 20. januar

Nyhed!!!
Lær med din hund.
Kursusstart lørdag den 26. januar.

Årets gang i naturen
Er endnu ikke planlagt, hvorfor disse kurser bliver annonceret senere.

Musik Cafeen
Opstartes løbende, så snart at der er tilmeldt 4 kursister

 

 

i vores kursus katalog kan man læse nærmere om de enkelte kurser.
På FBI’s hjemmeside under menupunktet FBI-aftenskole kan man altid finde det aktuelle kursuskatalog, samt priser for de enkelte kurser.
FBI-aftenskole
Kataloget kan også rekvireres på sort hos FBI’s formand.

 

Under FBI-aftenskole har vi gode muligheder for at udbyde et bredt udvalg af kurser, der målrettet henvender sig til synshandicappede personer, og hvor man sammen med andre kan tilegne sig ny viden om emner, der eventuelt kan udfordre ens personlige grænser.

Har du eventuelt nogle forslag, eller ønske om oprettelse af nogle særlige kurser, så ret blot henvendelse til FBI’s formand. Det er ud fra medlemmernes ønsker, og deltagelse, at  vi kan udvikle et større og bedre udbud af kurser til vores medlemmer.