Fornyelse af kontingent for 2012

 

Så er tiden inde til fornyelse af kontingent til Frederikshavn Blinde Idræt for 2012. På generalforsamlingen den 29. april 2011 blev kontingentet for 2012 fastsat til 200 kr.

Vi gør opmærksom på, at JF. vedtægternes paragraf 2 stk. 4, så bortfalder medlemskabet automatisk, hvis ikke kontingentet er fornyet inden den 1. februar 2012.

 

I FBI håber vi derfor, at alle nuværende medlemmer vil forny sit kontingent, da et medlemskab af FBI giver dig en lang række medlemsfordele så som stemmeret til den kommende generalforsamling, rabat på kursusgebyret til vores folkeoplysende kurser, mulighed for Deltagelse i vores idrætstilbud, samt øvrige arrangementer. Endelig ydes der også medlems rabat ved indkøb af FBI’s smarte træningstøj.

 

 

Ud over kontingentet på 200 kr., så  skal der også betales deltagerbetaling for de enkelte idrætsgrene, som man er tilmeldt. Priserne for deltagelse i de enkelte idrætstilbud er som følgende:

 

Elektronskydning                                                                                                                       150 kr.
Showdown                                                                                                                                  150 kr.
Bowling 1. halvår 2012                                                                                                                75 kr.
Tandemcykling                                                                                                                           150 kr.

 

Priser på vores folkeoplysende kurser kan findes i kursus kataloget for FBI-aftenskole. Kataloget kan findes via følgende link:

FBI-aftenskole

Kataloget kan også rekvireres hos FBI’s formand.

 

 

Indbetaling af kontingent kan fornyes ved at overføre 200 kr. plus deltagerbetaling til FBI’s bank konto:

Reg.nr. 9076

Konto nummer 457-28-24719

Husk!!! At påføre tydelig navn på overførelsen, samt hvilken idrætsgren, som man i forvejen dyrker, eller som man fremover gerne vil tilmeldes.

 

Kontingentet kan også betales kontant til FBI’s kassere, der vil være tilstede ved samtlige trænings aftner i januar måned.

 

Vel mødt til en eller flere af FBI’s aktiviteter i 2012


FBI.