Fornyelse af kontingent for 2014

 

I FBI vil vi gerne ønske alle et godt nytår. Det er samtidig blevet tid til fornyelse af kontingent for kalenderåret 2014.

Vi gør opmærksom på, at JF. vedtægternes paragraf 2 stk. 4, så bortfalder medlemskabet automatisk, hvis ikke kontingentet er fornyet inden den 1. februar 2014. Indløste licenser for foreningens stævneaktive medlemmer inddrages samtidig automatisk ved medlemskabets ophør, samt ved manglende rettidigt indbetaling af deltagerbetaling.

 

I FBI håber vi derfor, at alle nuværende medlemmer vil forny sit kontingent, da et medlemskab af FBI giver dig en lang række medlemsfordele, som stemmeret til den kommende generalforsamling, rabat på kursusgebyret til vores folkeoplysende kurser, mulighed for Deltagelse i vores idrætstilbud, samt øvrige arrangementer. Endelig ydes der også medlems rabat ved indkøb af FBI’s smarte træningstøj.

 

Ud over årskontingentet på 200 kr., så  skal aktive idrætsudøvere også betale deltagerbetaling for de idrætsgrene, som man er tilmeldt. Priserne for deltagelse i de enkelte idrætstilbud er som følgende:

 

Elektronskydning                                                                                                                       150 kr.
Showdown                                                                                                                                  150 kr.
Både elektronskydning og showdown opstarter igen efter nytår onsdag den 8. januar 2014

Bowling 1. halvår 2014                                                                                                                75 kr.
opstarter igen efter nytår tirsdag den 21. januar 2014

Tandemcykling                                                                                                                           150 kr.
Opstarter onsdag den 7. maj 2014

 

Vedrørende vores folkeoplysende kurser, så henviser vi til FBI´s kursuskatalog, der kan rekvireres hos FBI´s formand, eller læses via FBI´s hjemmeside:
http://fbifrederikshavn.dk

Indbetaling af kontingent kan fornyes ved at overføre 200 kr. plus eventuelt deltagerbetaling til FBI’s bank konto:

Reg.nr. 9076

Konto nummer 457-28-24719

Husk!!! At påføre tydelig navn på overførelsen

Kontingentet kan også betales kontant til FBI’s kassere, der vil være til stede ved samtlige trænings aftner i januar måned.

 

Vel mødt til en eller flere af FBI’s aktiviteter i 2014


FBI.