JULEFEST I FBI.

 

Frederikshavn Blinde Idræt indbyder hermed alle sine medlemmer og frivillige hjælpere til et brav af en julefest i Rådhuscenteret Parallelvej 6 9900 Frederikshavn fredag den 9. december 2011 fra kl. 18.00.

Julefesten indledes med en julefrokost, der i sig selv vil være en gastronomisk oplevelse ud over det sædvanlige. Efter frokosten vil der blive serveret kaffe, og hvis vi er heldige får vi besøg af nissen, der måske kommer med små overraskelser til os?
Julefesten afsluttes først når samtlige fade og flasker er tømte!

Prisen for denne enestående aften er 100 kr. pr. person for medlemmer samt deres eventuelle ledsagere. Festen er gratis for FBI’s frivillige hjælpere. For alle gælder det dog, at drikkevare er for egen regning.

 

De medlemmer der er tilmeldt FBI’s kørselsordning vil naturligvis få kørsel lige som til almindelige klubaftner. Bemærk at julefesten begynder kl. 18.00, hvorfor de normale opsamlingstider er ændret til en halv time tidligere.
Hvis det skulle give anledning til nogle problemer for enkelte af vores medlemmer, så giv venligst besked om dette ved tilmelding.

 

Vedrørende opkrævning af egenbetaling for kørsel i efteråret 2011, så vil kasseren uddele opkrævninger i løbet af aftenen. Der vil være mulighed for kontant afregning med kasseren på stedet, eller via bank overførelse.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes man tilmelde sig til julefrokosten senest mandag den 28. november 2011 til undertegnet. Husk at meddele hvis man er diabetiker.

Med venlig hilsen

Frederikshavn Blinde Idræt

Formand Søren Olesen.
s_olesen@webspeed.dk