JULEFEST I FBI.

 

Frederikshavn Blinde Idræt indbyder hermed alle sine medlemmer og frivillige hjælpere til julefest i Rådhuscenteret Parallelvej 6 9900 Frederikshavn fredag den 29. november 2013 fra kl. 18.00.

Julefesten indledes med en gennemgang af aftenens program. Kl. 19.00 vil julefrokosten være klar på buffeten, som i sig selv vil være en gastronomisk oplevelse ud over det sædvanlige. Efter frokosten vil der blive serveret kaffe. Hvis vi er heldige får vi igen besøg af nissen, der måske har nogle små overraskelser med til os.
Julefesten forventes afsluttet ca. kl. 24.00.

Prisen for denne enestående aften er 130 kr. pr. person for medlemmer samt eventuelle ledsagere. Festen er gratis for FBI’s frivillige hjælpere. For alle gælder det dog, at drikkevare er for egen regning.

 

De medlemmer der er tilmeldt FBI’s kørselsordning vil naturligvis få kørsel lige som til almindelige klubaftner. Bemærk at julefesten begynder kl. 18.00, hvorfor de normale opsamlingstider er ændret til en halv time tidligere.
Hvis der skulle være medlemmer, der ønsker hjemtransport på andre tidspunkter end det af bestyrelsen fastsatte tidspunkt, så er det på egen regning.

Vedrørende opkrævning af egenbetaling for kørsel i efteråret 2013, så vil kasseren uddele opkrævninger i løbet af aftenen. Der vil være mulighed for kontant afregning med kasseren på stedet, eller via bank overførelse.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes man tilmelde sig til julefrokosten senest onsdag den 20. november 2013 til undertegnet. Husk at meddele hvis man er diabetiker.

Med venlig hilsen

Frederikshavn Blinde Idræt

Formand Søren Olesen.

Tlf.: 40 60 67 01
info@fbifrederikshavn.dk