Hjortetur i Bangsbo den 9. oktober.

 

Vi mødes ved P-pladsen ved Søværnets Sergentskole, hvor naturvejleder Bo Storm venter på os. Vi går en tur i Dyrehaven og lytter til Hjortene i brunst, og duftene som er rigtig stærke om efteråret. Vi går en tur i Skovhuset og nyder den medbragte kaffe.

 

Mødetid 19.00 ved Søværnets Sergentskole. Arrangementet forventes afsluttet senest kl. 21.30.

Eventuelle udenbys kursister vil efter nærmere aftale kunne blive opsamlet ved Frederikshavn banegård, og rutebilstation.

Pris pr handicappede kursist 40 kr., der dækker udgift til underviser og kaffe med brød.

Der kan højest deltage 7 kursister på holdet. Man er velkommen til at tage en ledsager med på kurset.
Der opkræves ikke deltagerbetaling af ledsagere.

 

Tilmelding skal ske til bestyrelsesmedlem Per H. Nielsen Tlf.: 98 41 03 90,
mobil: 26 22 70 97. Træffes dog bedst efter kl. 18.00. Eller e-mail:

phn@sol.dk


Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 2. oktober.

 

Turen blev desværre aflyst grundet for få tilmeldinger.