Frederikshavn, den 20. februar 2013.

 

Frederikshavn Blindeidræt, FBI.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2013.

 

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Frederikshavn Blindeidræt. Generalforsamlingen finder sted Fredag den 8. marts 2013, Kl. 18.00.

 

Generalforsamlingen afholdes i Rådhuscenteret, Parallelvej 6, 9900 Frederikshavn. Alle medlemmer og hjælpere i klubben er velkomne til at deltage. Alle, som har betalt kontingent for 2013 har stemmeret og er valgbare. Kontingentet på 200 kr. kan betales kontant til kasseren inden generalforsamlingen påbegyndes, eller overføres til FBI’s konto: Reg.nr. 9076 Konto nummer 457-28-24719

Bemærk, at overførslen skal være registreret på FBI’s konto senest den 8. marts 2013 kl. 12.00.

 

Dagsorden:

                      1: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

                      2: Formanden aflægger beretning om bestyrelsens virke til godkendelse.

                      3: Godkendelse af det reviderede og påtegnede regnskab.

                      4: Behandling af indkomne forslag.
A. Forslag fra bestyrelsen
B. Forslag fra medlemmer

                      5: Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

                      6: Valg.
A. formand for 2 år.
b. et bestyrelsesmedlem for 2 år.
C. 1 Suppleant for 1 år.
D. 2 revisorer for 1 år.

                      7: Eventuelt. Herunder kan intet besluttes.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden skriftligt i hænde senest fredag den 1. marts 2013.

 

Medlemmer af FBI kan rekvirere beretning og det revideret årsregnskab ved henvendelse til undertegnet.

 

Efter den forhåbentlige korte generalforsamling byder klubben på en 3 retters fest menu. Drikke vare er for egen regning.
Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske til formand Søren Olesen, mobil 40 60 67 01, e-mail:
info@fbifrederikshavn.dk

 

Sidste frist for tilmelding er fredag den 1. marts 2013. Husk at meddele om du er diabetiker ved tilmelding. Festligheden afsluttes ca. kl. 23.00.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen. FBI.