Frederikshavn, den 6. april 2011.

 

Frederikshavn Blindeidræt, FBI.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2011.

 

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Frederikshavn Blindeidræt. Generalforsamlingen finder sted Fredag den 29. april 2011, Kl. 18.00.

 

Generalforsamlingen afholdes i Rådhuscenteret, Parallelvej 6, 9900 Frederikshavn. Alle medlemmer og hjælpere i klubben er velkomne til at deltage. Alle, som har betalt grundkontingent for 2011 har stemmeret og er valgbare. Kontingentet på 150 kr. kan betales kontant til kasseren inden generalforsamlingen påbegyndes, eller overføres til FBI’s konto: Reg.nr. 9076 Konto nummer 457-28-24719

Bemærk, at overførslen skal være registreret på FBI’s konto senest den 29. april 2011 kl. 12.00.

 

Dagsorden:

                      1: Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

                      2: Formanden aflægger beretning om bestyrelsens virke til godkendelse.

                      3: Godkendelse af det reviderede og påtegnede regnskab.

                      4: Behandling af indkomne forslag.

                      5: Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.

                      6: Valg.
A. Formand for 2 år.
b. 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.
c. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.
D. 1 Suppliant for 1 år.
E. 2 revisorer for 1 år.

                      7: Eventuelt. Herunder kan intet besluttes.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest fredag den 15. april.

 

Efter den forhåbentlige korte generalforsamling byder klubben på en 3 retters fest menu. Drikke vare er for egen regning.
Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske til formand Søren Olesen, mobil 40 60 67 01, e-mail:
s_olesen@webspeed.dk
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 19. april. Husk at meddele om du er diabetiker ved tilmelding. Festligheden afsluttes ca. kl. 23.00.

Vedrørende opkrævning af egenbetaling for kørsel i foråret 2011, så vil kasseren uddele opkrævninger i løbet af aftenen. Der vil være mulighed for kontant afregning på stedet.

Med venlig hilsen

Søren Olesen, formand.