FBI tilbyder nu også bowling.

(Klik her for at hente dette dokument i word-format)

 

 

Frederikshavn Blinde Idræt kan nu også tilbyde bowling til sine medlemmer.

 

 

FBI’s nye tilbud om bowling finder sted hos Frederikshavn Bowlingcenter, Suderbovej 5B, 9900 Frederikshavn, hvor Vi har lejet baner den 1. og 3. mandag i måneden fra kl. 17.00 til kl. 18.00. Mødetid senest 30 minutter før.
Ind til sommer vil der være tilbud om bowling i februar, marts, og april måned.

Deltagelse i FBI’s nye bowling aktivitet forudsætter medlemskab af FBI, samt indbetaling af aktivitets kontingent / deltagerbetaling for bowling.

 

1.    Medlemskab af FBI for 2011 er 150,00 kr.

2.    Aktivitetskontingentet / deltagerbetaling for aktiviteten er for bowling 75,00 kr. for første ½ år af 2011.


For dette kontingent sørger FBI for leje af baner, leje af sko, samt i fornøden omfang stiller frivillige hjælper til rådighed.
Kontingentet kan indbetales kontant til kasseren, eller via følgende konto nr.
Reg.nr. 9076
Konto nummer 457-28-24719

Der tilbydes kørsel i det omfang, at der kan findes frivillige chauffører. Egenbetaling for kørsel, er efter FBI´s gældende regler, som er NT´s zone takster for pensionister.

 

Kender I nogen der vil hjælpe os med kørsel af vores spillere, må I meget gerne hurtigt muligt kontakte formanden, disse får udbetalt kørselsgodtgørelse efter FBI’s gældende takster.

 

Har I spørgsmål er I meget velkommen til at kontakte formand Søren 40 60 67 01.      

Tilmelding skal snarest ske til bowling afdelingens nye kontaktperson
Lene Knudsen
Badmintonvej 8
9900 Frederikshavn
Mobil: 25 53 53 99
e-mail leneknudsen63@hotmail.com

Tilmelding kan også ske til formand
Søren Olesen
mobil 40 60 67 01
e-mail s_olesen@webspeed.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen FBI.